XRP crypto er en peer to peer kryptovaluta som er designet til å virke sømløst på nettet og gi raske, direkte og sikre transaksjoner på internet.

Kryptovaluta

En kryptovaluta er en digital valuta som bruker kryptografi som både sikrer transaksjoner og kontroll over produksjon av nye valutaenheter.

Desentralisering er viktig innen kryptovaluta. At en kryptovaluta er desentralisert betyr at kontrollen over den ikke er hos en enkelt aktør, som for eksempel en sentralbank når det gjelder vanlige penger.

bitcoin ble i 2009 lansert som den første kryptovalutaen med desentralisert kontroll, men i løpet av de siste årene har det kommet et stort antall nye kryptovalutaer på markedet.

Blokkjede eller blockchain er et begrep som er viktig for å forstå kryptovaluta. Dette konseptet sørger for at informasjonen blir spredd ut til mange noder som både kontrollerer og oppdaterer hverandre. Det er denne teknologien som ligger til grunn og muliggjør desentralisert kontroll over kryptovaltaen.

XRP crypto

XRP crypto er den digitale valutaen som blir brukt til å utføre transaksjoner i RippleNet nettverket. Hovedformålet med XRP crypto er å tilby banker, selskaper og betalingsleverandører et stabilt system for å utføre transaksjoner over landegrenser.

Det er XRP cryptos hastighet som blir ansett for å være en av de store fordelene. En transaksjon med XRP blir gjennomført på 4 sekunder. Sammenligner vi med Ethereum som bruker 2 minutter og bitcoin som bruker flere timer blir det tydelig hvilket fortrinn XRP crypto har. I forhold til det tradisjonelle betalingsnettverket vi bruker i dag blir det enda klarere. Internasjonale betalinger tar i dag mellom 3 – 5 dager å utføre. Det viser hvor mange fordeler det kan være med nettverket fra Ripple.

Det er også andre fordeler med XRP kryptovaluta. Skalerbarhet, eller evne til å håndtere flere transaksjoner er også viktig. I dag kan XRP brukes til å håndtere 1 500 transaksjoner pr sekund. Skalerbarheten gjør det også mulig for XRP å bli brukt til for eksempel samme antall transaksjoner som VISA. Det betyr at XRP kan brukes til å håndtere 50 000 transaksjoner i sekundet. Ethereum og bitcoin som ikke er skalerbare kan håndtere 15 og 3 – 6 transaksjoner i sekundet.

Ved å bruke konsensus fremfor mining til å bekrefte transaksjoner er XRP også uavhengig av en sentralisert markedsplass slik som for eksempel bitcoin er.

Det at XRP blir mer utbredt er også en viktig faktor da dette sørger for at det blir flere parter i blokkjeden som validerer transaksjonene og kontrollerer kryptovalutaen. I dag finnes det rundt 100 banker og betalingsleverandører som er både i testfaser med XRP eller allerede har implementert systemet.

Med 5 års track record har XRP også vist hvor stabil teknologien er, samtidig som systemet har vist seg å ha kontroll på kryptovalutaen.