Ripple er selskapet som står bak RippleNet, xCurrent, xRapid, xVia og kryptovalutaen XRP. Første grunnsten for selskapet ble lagt allerede i 2004, men det er først i de siste årene at ting virkelig har begynt å skje.

RipplePay.com

Ryan Fugger startet det hele i Vancouver i 2004. RipplePay ble bygget for å være en finanstjeneste som sørget for sikre betalinger til medlemmer av en nettsamfunn ved bruk av et internasjonalt nettverk.

Basert på denne protokollen ble det lansert et nytt system for digital valuta i hvor brukerne og enkeltindivider hadde kontroll over valutaen fremfor en sentralbank.

Samtidig utviklet Jeb McCaleb et system for digital valuta hvor transaksjonene ble verifisert av konsensus blant brukerne fremfor ved mining.

I august 2012 ansatte McCaleb Chris Larsen, og sammen la de frem ideen om deres nye digitale valuta for Ryan Flugger. Det førte til at Fugger overførte styringen av Ripple nettverket til McCaleb og Larsen, og dette dannet grunnlaget for OpenCoin.

Ripple

OpenCoin

OpenCoin utviklet protokollen RTXP og Ripple nettverket for betalinger og trading.

I 2013 hadde OpenCoin sikret seg flere investorer og fikk ved hjelp av kapital kontroll over SimpleHoney som bidro til å gjøre kryptovalutaen XRP populært, samtidig som de klarte å gjøre produktet mer brukervennlig for den gjennomsnittlige brukeren. Her kan du lese mer om hvordan kjøpe Ripple XRP.

I september 2013 var det igjen klart for et navneskifte.

Ripple Labs

Det nye navnet ble Ripple Labs. Det ble flere endringer, blant annet ble det offisielt at koden for peer to peer noden bak Ripple nettverket var åpen kilde. Deler av nettverket hadde allerede vært åpent. Men dette betydde at nettsamfunnet igjen hadde de nødvendige verktøy for å vedlikeholde nettverket RippleNet på egenhånd.

Ripple

I oktober 2015 ble navnet byttet om til Ripple slik vi kjenner selskapet i dag. Året etter fikk selskapet lisens for digital valuta fra New York State Department of Financial Services. Det var den fjerde lisensen som ble delt ut i hele verden.

Investorer

Ripple har flere store strategiske venture investorer. Av de største kan vi nevne accenture, Andreessen Horowitz, CME Ventures, Core Innovation Capital, Google Ventures, Santander InnoVentures, SBI Group, Digital Ventures, Seagate og Standard Chartered.

Samarbeidende selskaper

I løpet av den siste tiden har det kommet til flere selskaper som samarbeider med Ripple og har planer om å bruke XRP crypto. Santander var tidlig ute. Bank of America/Merril Lynch, UniCredit, Standard Chartered, AMEX, Credit Agricole og MoneyGram har kommet til senere.