Risiko
Investering medfører risiko. Kryptovaluta er høyvolatile produkter og kan resultere i tap av all egenkapital. CFDer er belånte produkter og kan resultere i tap av din egenkapital.

Risiko

Kryptovaluta, CFD, opsjoner, futures, ETF og andre lignende finansintrumenter er å regne som kompliserte produkter. Finansielle verdipapirer kan stige og synke i verdi slik at du kan tape investerte penger. Før du investerer bør du sette deg inn i produktet og forstå risikoen.

Risikohåndtering

Det finnes ulike metoder for å håndtere ulike former for risiko. Det anbefales å bruke diversifisering for å minimere risikoen. Andre metoder som bruk av stop/loss hvor man tar tap automatisk ved et eventuelt kursfall og gevinstsikring når investeringen når kursmål kan gi sikkerhet og man kan unngå tap.

Ansvar

Kjøpebitcoin.com kan ikke holdes ansvarlig for brukeres tap som følge av opplysninger fra dette nettstedet. Det tilstrebes nøyaktig informasjon til en hver tid, men feilaktig informasjon kan forekomme på nettstedet. CFD-handel og handel som omfatter å kjøpe kryptovaluta involverer høy risiko, og brukere må ikke investere mer penger enn de har råd til å tape. Din kapital er under risiko når du driver med CFD-handel.

Generell risiko advarsel: De finansielle tjenester som tilbys av denne nettsiden har en høy grad av risiko og kan resultere i tap av alle dine eiendeler. Du bør aldri investere penger som du ikke har råd til å miste.

Våre tekniske analyser er ikke en oppfordring til å investere i kryptovaluta. Investering i kryptovaluta medfører risiko og mulighet for tap av innskutt kapital. Alle investeringer gjøres på eget ansvar.