binance har kommet med nyheter om endringer i korrelasjon mellom krypto og dollar, og krypto og bitcoin.

binance rapport

binance la ut en rapport om korrelasjon mellom krypto og dollar, og kypto og bitcoin den 20. mars. For oss som er interesserte i krypto er dette veldig spennende lesning. Du kan lese rapporten i sin helhet her. Vil du kun ha de raske oppdateringene kan du fortsette å lese.

Svakere dollar korrelasjon

Den korte oppsummeringen av rapporten er at dersom du måler verdien av ulike kryptovaluta med amerikanske dollar, så har korrelasjonen mellom dollar og krypto svekket seg den siste tiden. Lenge har vi sett at samtlige kryptovaluta har beveget seg veldig likt og hatt sterk korrelasjon. I dag er denne korrelasjonen eller samvariansen langt mindre enn for 18 måneder siden.

Sterkere bitcoin korrelasjon

Det som gjør denne rapporten ekstra interessant er når vi ser på kryptokurser og bitcoin kurs utvikling. Her har nemlig korrelasjonen blitt langt sterkere. Grunnen til at dette er spesielt viktig, er at bitcoin er inngangskryptoen som gjerne må kjøpes for å kunne handle andre typer kryptovaluta.

På tide å kjøpe bitcoin igjen?

Nå er det ikke alltid nødvendig å kjøpe bitcoin for å kunne kjøpe andre typer kypto. eToro har en løsning som lar deg handle bitcoin og flere andre typer krypto med vanlige fiatpenger. Det kan du lese mer om her.

Men, tilbake til korrelasjonene. Det som er veldig spennende er at det ser ut til at det kan være nye penger på vei inn i markedet som søker å både kjøpe bitcoin og andre typer krypto. Dersom dette er tilfelle vil dette kunne gi økte bitcoinkurser i tiden fremover.

Siden vi også har sett at bitcoinkursen har holdet seg relativt stabilt, og faktisk vist tendens til å være i en svakt stigende trend ser fremtiden langt lysere ut i dag, enn hva tilfellet var for bare 6 – 8 måneder siden.