Nettmeglere som tilbyr handel i krypto har nå begynt å tilby belåning på kryptovaluta.

Belåning eller gearing

Belåning eller gearing har lenge vært forbeholdt aksjetradere, råvarehandlere eller valutatradere. Nå er gearing som er bedre kjent som en form for akjsekreditt også tilgjengelig for kryptoinvestorer. Gearing fungerer ved at traderen stiller egenkapitalen som sikkerhet, mens nettmegleren eller markedsplassen hvor handlene utføres stiller med en kontokreditt som kan brukes til å øke eksponeringen mot en eller flere forskjellige typer CFDer.

Belåning på kryptovaluta

Kryptotradere er vant med store kurssvingninger, men den siste tiden har kursene beveget seg sidelengs. Vi skal ikke legge skjul på at mer stabile priser kan være godt nytt for kryptovaluta, men, det skaper samtidig mindre muligheter for trading i markedet. Ved å bruke gearing eller belåning på kryptovaluta kan få større utslag av svingningene på egenkapitalen. Dette kan selvsagt slå begge veier. Med for eksempel en gearing på 1:1 vil du få 20 % avkastning dersom markedet stiger 10 %. Men, du vil også få en negativ avkastning på 20 % dersom markedet faller 10 %.

Nedenfor kan du se et utvalg av hvilke belåningsgrader som er tilgjengelig for de forskjellige typene kryptovaluta CFD som tilbys av eToro Norge.

  • Bitcoin Cash – 1:2
  • Bitcoin – 1:1
  • DASH – 1:2
  • Ethereum – 1:2
  • Litecoin – 1:2
  • Ripple – 1:2

eToro

eToro er kjent som en av de største og beste markedsplassene for trading av krypto. Her kan du trade kryptovaluta med belåning som du finner i listen ovenfor. Fordelene ved å bruke eToro er mange. Du har en konkurransedyktig spread, gratis realtidskurser og et eget program for teknisk analyse av kryptovaluta. For å åpne en gratis konto for trading av kryptovaluta med gearing kan du følge denne fremgangsmåten:

  • Gå til www.etoro.com og åpne en konto
  • Få tilgang til gratis realtidskurser og program for analyse
  • Trade krypto med gearing

Investering i kryptovaluta er ikke regulert i Norge. Du har dermed ingen forbrukerbeskyttelse. Din egenkapital er utsatt for risiko.

Risiko ved bruk av gearing

Det er stor risiko forbundet med kryptotrading, og risikoen øker ved bruk av belåning på kryptovaluta. Det er viktig å vite at dersom du belåner en posisjon med 1:2 vil du kunne få 3x ganger avkastningen. Dette gjelder selvsagt begge veier. Det vil si at dersom du bruker 1:2 gearing og kursen stiger 20 %, vil du få 60 % positiv avkastning, men, dersom kursen faller 20 %, vil du tape 60 %.

Risikohåndtering

Det finnes ulike verktøy som kan hjelpe deg med å håndtere risikoen som følger av belåning på kryptovaluta. Et av disse er stop/loss. En stop/loss ordre er en ordre som har til hensikt å begrense tap. Stop/loss ordren har en triggerkurs og en strikekurs. Triggerkursen er kursnivet ordren blir aktivert på, strikekursen er derimot salgskursen ordren blir lagt ut med. Det er ingen garanti for at strikekursen blir salgskurs dersom det ikke finnes kjøpere som er villige til å kjøpe på den gitte kursen. Dette kalles slippage.