Det har ikke vært de store utslagene i kryptokursene den siste tiden, er det rolige dager før stormen?

Rolige dager

De siste tre månedene har pilene pekt svakt nedover for de aller fleste kryptovalutaene, og det ser ikke ut til at det er noen bestemt retning på markedet i det helt korte bildet. Ser vi på Ripple XRP har det svingt mellom 1,15 USD og rundt 0,50 USD. For tradere som forsøker å utnytte de kortsiktige svingningene har dett gitt gode muligheter, men for langsiktige investorer har det vært en langdryg affære. Vi ser at volumet har tatt seg opp i den siste tiden, og det skal bli spennende å se om dette er noe som kan ta seg opp ytterligere. Dette vil vi snart komme med en oppdatering på.

Valutatrading

Det finnes flere andre typer finansinstrumenter som kan gi gode muligheter for trading dersom kryptomarkedet ikke gir nok muligheter. Med en potensiell handelskrig kan det ventes store utslag i både aksjemarkedet og på valutamarkedet. Først og fremst kan en handelskrig gi store utslag i kursene for økonomier som er avhengig av import og eksport. Disse finnes det flere av i dag, og det er spesielt Euro og USD som peker seg ut som kandidater for trading av valuta. Dersom der skulle bryte ut handelskrig vil for eksempel CHF kunne få et løft. Sveitsiske Franc blirnemlig ofte sett på som en trygg havn i urolige tider.

Aksjer og råvarer

Oljeprisen har fått en kraftig løft og dette har igjen løftet aksjer som driver med oljeproduksjon. Det som påvirker oljeprisen i dag er avtalen mellom USA, Europa og Iran, i tillegg til OPEC som kom med produksjonskutt. Dette får enkelte analytikere til å si at 100 USD pr fat er mulig. Sammen med høyere oljepris kommer økt produksjon av skiferolje, noe som kan legge press på prisene, og dette ha fått BP-sjefen til å nevne at en oljepris på 50 USD pr fat er oppnåelig. Dette gir gode muligheter for trading av olje.