Kryptovaluta har hatt flere tunge måneder, og det er ikke gitt at alle skal komme tilbake til ATH.

Ut med bitcoin og inn med gull?

En råvareanalytiker Bloomberg har intervjuet mener gull kan være bedre for din portefølje fremover.

Kjøpe råvarer

Det er flere måter å kjøpe gull på, en måte er å kjøpe selve råvaren, en annen er å trade CFD på gull. Fordelen ved å kjøpe CFD fremfor råvaren er at du ikke trenger lagringsplass, kostnadene ved kjøp og salg er lave, samt at du kan handle mange andre typer råvarer. Det finnes mange markedsplasser som tilbyr handel i CFD på råvarer. Disse kan du lese mer om på nettsidene til Aksjeskolen. Her finner du nyttig informasjon om trading av alt fra aksjer, råvarer, valuta og indekser. Du kan også lære mer om tradingstrategier, bruk av stop loss eller lære deg teknisk analyse.