Ripple lanserte sine 4. kvartallstall og det kom lite nytt om eventuelle prosjekter. Nylig la Santander ut sine 4. kvartallstall og der er det nyheter.

3 clicks & 40 seconds

Santander har som mål å lansere internasjonale transaksjoner med oppgjør samme dag i løpet av 1. kvartal 2018. 3 clicks & 40 seconds skal det ta fra du sender penger til de er mottatt. I første omgang vil dette bli gjort tilgjengelig for privatkunder fra Spania, Brasil, Storbritannia og Polen, men vi tror det kan spre seg dersom prosjektet gjør det godt. Du kan kjøpe aksjer i Santander via nettmegleren eToro Norge. Her kan du lese en test av eToro Norge.

Ripple teknologi

Det er Distributed Ledger teknologi som ligger til grunn i dette prosjektet som har et marked på 10 milliarder euro. Det som er spennende er at Ripple Labs tidligere har sagt at det er først og fremst i 2018 at ting begynner å bli gjort om til praksis. Vi venter også på at Ripple Labs skal annonsere flere samarbeid med andre banker i løpet av 2018. Dette kan være kurstriggere som løfter Ripple kursen. Etter å ha falt fra 3,50 USD til rundt 1 USD trengs det noe som kan snu sentimentet i markedet. Det er klart at denne nyheten er viktig og at det kan bli mer fokus på Ripple, som igjen kan føre til at flere kjøper Ripple.