Det snakkes om at Frankrike og Tyskland i løpet av kort tid vil innføre regulering av kryptovaluta i Europa.

Regulering av krypto i Europa?

Den franske finansministeren har uttalt at det skal jobbes med å regulere krypto i Europa innen det neste G20 møtet. Det kommer på toppen av uttalesen fra EU om at kryptovaluta må behandles som en trussel linket til terrorfinansiering og hvitevasking av penger. Foreløpig har det ikke kommet uttalelser om hva en regulering av krypto i Europa konkret vil innebære, men vi kan tenke oss at det vil være likheter med det vi har sett i Asia. Regulering av kryptovaluta kan ha både gode og dårlige konsekvenser. Det er heller ingen tvil om at dette kan gi store utslag i kryptokursene. Vi vil legge ut oppdateringer så snart det kommer flere uttalelser.