I det siste har det blitt mer snakk om Internet of Things, eller tingenes internett. Dette er en ny trend som den norske kryptovalutaen IOTA jobber mye med.

Internet of Things

Internet of Things er et nettverk av identifiserbare elektriske gjenstander som ved å bruke nettverket kan kommunisere med hverandre. Idag er ikke dette veldig utbredt, men det er ventet at det i løpet av relativ kort tid kan være rundt 200 milliarder enheter som kommuniserer med hverandre på Internet of Things. Det er her den norske kryptovalutaen IOTA ser sin fremtid, og med samarbeid med store selskaper som Volkswagen og Bosch har de et spennende fortrinn.

Norsk kryptovaluta

Det er nordmannen David Sønsteby som står bak den norske kryptovalutaen IOTA sammen med et par andre utviklere. At det er en nordmann med på laget ser ut til å ha gjort sitt, for både Agder Energi, Tine og Det Norske Veritas er også med som utviklere. IOTA har også norske kunder allerede, og det er ingen hvem som helst. Vi kan nevne Helsedirektoratet, Nordic Impact og Katapult.