2. januar ser det ut til å bli en ny Bitcoin hard fork. Resulatet? Bitcoin Interest. Dette blir den første typen kryptovaluta som betaler rente og er med det noe virkelig grensesprengende.

Ny Bitcoin fork

Det finnes mange Bitcoin prosjekter som kun de færreste har hørt om. Viser ryktene seg å stemme skal det være minst 5 – 6 prosjekter som kan ende opp som en ny Bitcoin fork. En av de sikreste av disse er Bitcoin Interest. Alle som har Bitcoin vil motta Bitcoin Interest etter den nye Bitcoin forken er gjennomført i januar etter 1:1 fordeling. Bitcoin Interest skiller seg også veldig ut. Det kan nemlig vise seg å bli den første kryptovalutaen som betaler rente, og med det kan plutselig kryptovaluta konkurrere med banksystemet.

Bitcoin Interest

Ideen bak en ny Bitcoin fork som resulterer i Bitcoin Interest er ikke å konkurrere med Bitcoin, overraskende nok. Gruppen med utviklere bak den nye kryptovalutaen kan fortelle at de er ute etter å desentralisere muigheten til mining av Bitcoin, slik at alle kan mine Bitcoin. Samtidig har de også den grensesprengende ideen om å lage en kryptovaluta som betaler rente. Lenge har fremtredende økonomer kritisert Bitcoin som økonomisk system siden det nettopp ikke betaler rente, og dermed bare er et spekuleringsobjekt. Det kan med Bitcoin Interest bli forandret.

Kryptovaluta med renteavkastning

Den nye Bitcoinen vil ha en ukentlig interest pool hvor det samles 30% av nye Bitcoin Interest som er minet frem. I tillegg vil det være en månedlig interest pool som vil motta de resterende 70% av nye Bitcoin Interest.

Kjøpe Bitcoin Interest

Man kan allerede nå sikre seg Bitcoin Interest ved å kjøpe Bitcoin og beholde de til den nye Bitcoin forken er gjennomført. En annen metode er å kjøpe Bitcoin Interest i markedet etter at forken er gjennomført. Signalene vi har fått er at det skal være mulig å kjøpe Bitcoin Interest på eToro Norge. Her kan du også kjøpe vanlig Bitcion i dag slik at du vil motta Bitcoin Interest etter forken er fullført. Her er fremgangsmåten for å åpne en gratis Bitcoin wallet på eToro.

  • Gå til etoro.com
  • Åpne en gratis krypto wallet
  • gjør innskudd og kjøp Bitcoin eller Bitcoin Interest etter forken

Investering i kryptovaluta er ikke regulert i Norge. Du har dermed ingen forbrukerbeskyttelse. Din egenkapital er utsatt for risiko.