Det er mange som hevder at kryptovaluta er det nye gullet. Og det kan stemme veldig godt. Kryptovaluta kan være en veldig god hedge mot inflasjon.

Kryptovaluta – det nye gullet?

Gull har lenge vært sett på som den beste beskyttelsen mot inflasjon som følge av en seddelpresse som går for full maskin. Grunnen til at gull fungerer godt som sikring mot inflasjon er at det er knapphet på råvaren. Produksjonen av gull er ganske stabil, mens seddelpressen gjerne kan gå løpsk til tider. Inflasjon fungerer slik at dersom pengemengden øker, mens tilgjengelige varer er stabil vil pengene miste verdi. Det uttrykkes ved at prisene stiger. Prisen på gull vil da også stige, så lenge etterspørselen etter gull er større enn etter penger. Det som gjør Bitcoin og andre kryptovaluta perfekt til beskyttelse mot inflasjon er at antall Bitcoin i omløp har et fastsatt tak på antall. Det gjør at jo flere sedler som trykkes, jo mer vil Bitcoin stige.

Kjøpe Kryptovaluta

Det finnes flere måter å få Bitcoin i din portefølje på. Den enkleste er å åpne en Bitcoin wallet på eToro Norge. På eToro får du tilgang til et godt utvalg av kryptovaluta, CFDer på råvarer, valuta og aksjer. I tillegg får du full tilgang til oppdaterte grafer over Bitcoin kursutvikling og nyheter slik at du har full oversikt. For å åpne en Bitcion wallet på eToro kan du følge disse trinnene:

  • 1: Besøk eToro.com
  • 2: Åpne en kostnadsfri Bitcoin wallet
  • 3: Gjør innskudd med bankkort, bankoverføring, m. fl.
  • 4: Kjøp Bitcoin

Investeringer medfører risiko for tap

Kjøpe gull

Selv om Bitcoin og kryptovaluta ser ut til å være en god beskyttelse mot inflasjon bør man ikke glemme gull og andre typer råvarer. Ved å spre investeringene over ulike verdipapirer sprer du også risikoen. Det gjør at du totalt sett kan få en god avkastning på porteføljen samlet sett, selv om du skulle gjøre en dårlig investering. Gull er sammen med olje noen av de mest omsatte råvarene. Å investere i gull gjøres enklest ved kjøp av kontrakter og disse finner du på eToro. eToro har det beste utvalget av CFDer på råvarer og tilbyr deg en av de beste handelsapplikasjonene. For å kjøpe gull på eToro kan du følge disse trinnene:

  • 1: Besøk etoro.com
  • 2: Åpne en konto
  • 3: Overfør penger med bankkort, bankoverføring, m. fl.
  • 4: Kjøp gull

Investering i kryptovaluta er ikke regulert i Norge. Du har dermed ingen forbrukerbeskyttelse. Din egenkapital er utsatt for risiko.