Investering i råvarer gir deg muligheten til å få en god avkastning når du tror oljeprisen eller gullprisen skal stige. Det finnes mange råvarer tilgjengelig for norske investorer. Få oversikten her.

Investering i råvarer

Investering i råvarer gir deg gode muligheter til å utnytte prisendringer på råvarer. Du er kanskje sikker på at oljeprisen skal stige? Men, du har ikke tid til å følge med på oljeaksjer, slik at du er usikker på hvilket oljeselskap som er best. Da kan cfd handel i råvarer være investeringen som passer for deg. Utvalget av råvarer som er tilgjengelig er stort. Det gir deg gode muligheter for å kunne lage deg en godt diversifisert portefølje. Videre er råvarer en trygg investeringsklasse. Det gjør at disse investeringene kan geares for å øke avkastningen.

Olje

Olje er en råvare de fleste nordmenn har et forhold til. Det er mange oljetradere som har gjort gode penger ved å investere i olje. Det skilles normalt mellom brent blend som er oljen vi finner i Nordsjøen og WTI. Normalt har brent blend høyere kvalitet og dette fører ofte til at prisen på denne er høyere.

Gull

Gull er en ettertraktet investering. Hovedårsaken til å kjøpe gull er å beskytte porteføljen mot inflasjon. I perioder med høy uro i finansmarkedene kan man ofte oppnå veldig god avkastning ved å investere i gull.

Sølv

Sølv er et annet edelmetal som det investeres i for å beskytte porteføljen mot inflasjon. I tillegg er det et metal som også har mange bruksområder, slik at prisen på sølv også kan påvirkes av økt nytteverdi.

Hvete

Hvete er en av de vanligste matvarene. Alle trenger mat og det som kan påvirke prisen på hvete er blant annet vekstvilkår og ikke minst befolkningsvekst.

Kaffe

Kaffe er også en råvare hvor kursen er sterkt korrelert med vekstvilkår for kaffebønner. Utsikter til tørkeperioder kan gi deg god avkastning om du har investert i kaffe.

Soyabønner

Soyabønner brukes både til dyrefor og menneskefor. Stor befolkningsvekst gir større etterspørsel etter soyabønner på lang sikt. I det korte bildet er prisen på soya veldig sterkt koblet opp til vekstforhold som påvirkes av vær og klima.

Bomull

Bomull brukes i stor grad til produksjon av klær. Det gjør at kursen på bomull er påvirket av en større og ikke minst rikere befolkning. Som andre råvarer som må dyrkes er det også i det korte bildet vær og klima som påvirker kursen.

Platinum

Platinum er et av de mest sjeldne metaller og det har store bruksmuligheter. Siden det bare utvinnes noen få hundre tonn i året er dette er verdifullt metal.

Naturgass

Naturgass er også en råvare de fleste nordmenn har kjennskap til. I Europa er det stor etterspørsel etter naturgass som ofte brukes til oppvarming i stedet for elektrisitet. Prisen på gass henger tett sammen med olje siden produksjonen er så pass lik. Stormer kan stenge ned produksjon og gi økte priser. Det er også en mer ren energiform enn olje slik at etterspørselen er ventet å øke når man i større grad går bort fra kull og olje.