Indeksinvestering er en måte å spre risikoen på som har blitt mer og mer vanlig, spesielt etter at ETF ble lansert. Gjør du investeringer i CFD på indekser får du tilgang til alle de største børsene i verden.

Indeks

En indeks er et mål på kursutviklingen på flere aksjer. På Oslo Børs finner du for eksempel OBX og OSEBX. OBX står for de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. OSEBX derimot er hovedaksjeindeksen for Oslo Børs og denne består av 57 aksjer. På Oslo Børs finnes det flere ulike ETFer som gir norske investorer mulighet til å investere i ulike indekser.

Indeksinvestering

Fordelen med å investere i en indeks er at man får en eksponering mot flere selskaper og på den måten får en bedre risikodiversifisering enn ved å investere i en enkelt aksje. Dersom man ønsker å investere primært i norske eller nordiske indekser er norske nettmegler et greit utgangspunkt, men dersom man også ønsker å være eksponert mot for eksempel japanske, amerikanske eller indekser fra andre land er det som regel nettmeglere som tilbyr CFD handel som har den beste løsningen.

Investere i indeks

Det finnes flere ulike nettmeglere som tilbyr investering i indekser med CFDer. Fordelen med å investere i CFDer fremfor ETFer er at prisen på handlene er mye lavere. Samtidig tilbys det CFDer på langt flere indekser. Slik kan man oppnå en langt bedre risikoprofil ved å diverisifisere porteføljen. Ved bruk av CFDer kan man også få tilgang til belåning som kan gi en langt høyere eksponering mot de ulike indeksene. Våre foretrukne nettmeglere tilbyr all ulike indeksinvesteringer. Utvalget er stort hos alle vi har testet. eToro.com tilbyr handel i ekte kryptovaluta og CFDer, her kan du også følge med på hva andre investorer gjør.