Diversifisering handler om å spre risikoen på flere investeringer, eller litt mer folkelig, ikke ha alle eggene i samme kurv. Fordelen med å spre investeringene er at man rett og slett får en bedre portefølje som kan stå i mot fall i enkelte investeringer. Det kan gi en bedre avkastning.

Diversifisering

Diversifisering er med andre ord en investeringsstrategi som går ut på å kontrollere risiko. Noen typer risiko kommer man ikke unna, mens andre typer risiko kan man i stor grad kontrollere. Ved å diversifisere kan du oppnå en lavere risiko. La oss ta som eksempel at du kun har en kryptovaluta i din portefølje. Dersom denne viser seg å være en boble og blir verdiløs har du tapt alle pengene du investerte i den. Dersom du hadde diversifisert og investert i for eksempel Bitcoin Cash, Ethereum, LiteCoin og NEM ville konsekvensen ved en boble vært at du hadde kun tapt 25% av verdien på porteføljen. Man kan også gjøre andre typer diversifisering, enn å kjøpe Ethereum og andre typer kryptovaluta. Ved for eksempel lage en portefølje med kryptovaluta, aksjer, råvarer og vanlig valuta har man en veldig bred diversifisert potefølje som kan tåle mye bevegelser i markedet.

I praksis

Når du skal lage en diversifisert portefølje handler det ikke bare om å kjøpe det som kjøpes kan. Et godt utgangspunkt er også å ha vanige penger som en del av porteføljen. Med friske penger klare kan du dra fordeler av fall i kurser, rett og slett gjøre gode handler ved å for eksempel kjøpe valuta eller aksjer billig når sjansen er der. Alle markeder faller fra tid til annen, men stort sett kommer markedet alltid sterkere tilbake. Så i stedet for å selge seg ut når det faller kan du kjøpe mer til lavere priser. Det er kun mulig dersom du har penger tilgjengelig i din portefølje. Alle markeder utvilker seg heller ikke likt. Noen markeder kan stige, samtidig som andre faller. Har du gjort jobben din og diversifisert porteføljen vil du kunne sove godt om natten selv om oljeprisen og Oslo Børs faller. Kanskje du tjener mye penger på kryptovaluta, slik at du til og med kan være i pluss totalt sett?