Belåning eller gearing kan gi deg større avkastning på dine investeringer, men det medfører også økt risiko. Bruker du en investeringsstrategi kan du likevel begrense denne risikoen og sikre deg en veldig god avkastning på dine investeringer i kryptovaluta som Bitcoin.

Belåning eller gearing

Belåning eller Gearing er ganske enkelt forklart en kontokreditt som gir deg muligheten til å øke din avkastning. Ved å bruke din egen egenkapital som sikkerhet tilbyr nettmegleren en kontokreditt som kan brukes til å investere i kryptovaluta, råvarer, valuta, aksjer eller de andre instrumentene de tilbyr. Hvor stor kontokreditt man kan få tilgjengelig avhenger av hvilke typer investeringer man gjør. Disse kan strekke seg fra 10 ganger egenkapitalen og opptil 100 ganger egenkapitalen. Måten det fungerer på er at dersom du bruker belåningen til å kjøpe CFDer for Bitcoin Cash vil du kunne få 10 ganger så høy avkastning.

Belåning i praksis

La oss si at du har 10 000 kr som du skal investere i CFD på Bitcoin. Du bruker også en gearing på 90 000 kr. Da sitter du med Bitcoin verdt 100 000 kr tilsammen. Dersom Bitcoin da stiger med 10% vil verdien på investeringen stige med 10 000 kr. Når du da selger deg ut vil du sitte med egenkapital på 20 000 kr etter at kontokreditten på 90 000 kr er dekket inn. Verdi når du selger etter 10% økning i Bitcoin kursen: 110 000 kr – 90 000 kr (kontokreditt) = 20 000 kr (gevinst). Du har da doblet egenkapitalen din.

Kursen kan selvsagt også utvikle seg negativt. Derfor er det viktig å bruke en investeringsstrategi som minsker denne risikoen. Dersom kursen hadde falt med 10% i forrige eksempel ville tapet vært på 10 000 kr og du ville da ha tapt all egenkapital.

Investeringsstrategier

En investeringsstrategi har som mål å øke avkastningen eller minske risikoen. Dette kan gjøres ved bruk av Stop Loss ordre hvor man selger investeringen automatisk dersom den faller til et bestemt nivå for å hindre et større tap. Du kan lese mer om Stop Loss her.